Cirq Skip

Upcycling volkscultuur
since 1999.

C9693741 5462 4B97 A80C B7E06Fa0F081

Rosse Buurten Stoet

Buurtstoet van bestaande en nieuwe elementen (reuzen, paardjes,...) van de buurten van Dendermonde

‘Het Ros Beiaard leeft in het hart van iedere Dendermondenaar.’ Vanuit dat idee vertrekt het project Rosse Buurten. Dat was immers vroeger al zo. In heel wat wijken en buurten werden eigen versies van het Ros Beiaard gemaakt. De zelfgemaakte paardjes droegen de ziel van de wijk in zich en kwamen buiten tijdens de lokale kermis en bij feestelijke gelegenheden. Ze bleven bestaan of werden opnieuw tot leven gewekt in het kader van het Rosse Buurten-project ( bv. wijk Donckstraat, Appels).

Rosse Buurten is echter meer en wil vooral mensen verbindenin een creatieve ode aan het Ros Beiaard. Het vooruitzicht van een kleurrijke parade met tal van eigen folkloristische elementen (paardjes, reuzen, …) en met een toegevoegde waarde in de vorm van nieuwe choreografieën, muzikale composities of beeldende installaties bracht een onverwachte sociale stuwing op gang.

Alle wijken en deelgemeenten gingen begeesterd in op de uitdagingen van de regisseur Dominique Van Malder: voorzie minstens één indrukwekkend parade-onderdeel, een eigen dans, een eigen muzikale compositie, een eigen vlag en iets om aan het publiek uit te delen.

Dankzij heel wat andere partners kende het project een sociale verbreding: muziekacademie, tekenacademie, scholen, gevangenis, verzorgingstehuizen, … In verschillende wijken werden voortrajecten georganiseerd om sociaal kwetsbare groepen te betrekken. Dit resulteerde in de meest ‘zotte’ projecten: een woestelingenloop, een kleikebab, een immens vreugdevuur. Iedereen doet mee aan de Rosse Buurtenstoet! Het paard is van iedereen!

meer foto's en indrukken op de Rosse Buurten facebookpagina

De stoet in de pers:

radio 2

tv oost

De stoet in beeld:

Sfeerbeeld slotfeest van de stoet:

Wat sfeerbeelden: